My New Book / Libri Im i Ri

The book "Grassroots movements of modern dance".With a special consideration and a big satisfaction, I will not call this book a book, but a "treasure", a modern professional treasure, which comes in a unique style and an original creation and very modest.

Libri "KERCIMI MODERN PEDAGOGJI". Me një konsideratë të veçantë dhe me kënaqësinë më të madhe, këtë libër nuk do ta quaj më një libër, por një "thesar", një thesar profesional modern, i cili vjen në një stil të veçantë dhe me një krijim origjinal dhe tepër modest.

More Here / Me Shumë